OC Nová Baňa a okolie

Naše oblastné centrum Nová Baňa a okolie funguje už viac ako 10 rokov (do roku 2010 fungovalo pod názvom OC Hrabičov). V súčasnosti ho tvoria 4 farnosti – Nová Baňa, Veľká Lehota, Vyhne a Žarnovica, v ktorých sa spolu stretáva 96 detí a vedúcich eRka. Okrem pravidelných stretiek radi organizujeme letné tábory, víkendovky a zapájame sa do Dobrej noviny a iných aktivít v eRku, ako sú Vypni telku, zapni seba či Ročná téma.Okrem toho sa snažíme byť otvoreným spoločenstvom a zapájať sa do života Cirkvi i obcí tam, kde pôsobíme.

Údaje o prijímateľovi

NázoveRko - HKSD OC Nová Baňa a okolie
Sídloč. 84, 966 41 Veľká Lehota
Právna formaObčianske združenie
IČO00605093 022

V roku 2014 OC Nová Baňa nezbiera 2% z dane.

Použite prostriedkov získaných prostredníctvom 2%

podiel z 2% - použité v roku 2013
časť náklad. na pobyt - 65. základ.kurz POD 43100,00
spolu:100,00

novabana

Podiel z 2% - použité v roku 2012
Náklady na stravu - deťom na táboroch351,57
Náklady na ubytovanie - deťom na tábore47,00
Spolu:398,57